Tema

Kültürlerin Kesişimi

Kültürler farklı, şeffaf, dinamik, birbirine nüfuz eden, birbiriyle yarışan, bireysel ve kolektif ihtiyaç ve amaçlara cevaben evrilerek yol alır. Kavşaklar ise bu yolları birbirine bağlayan kesişim noktalarıdır. Buluşmayı çağrıştırdıkları kadar, ayrışmayı da çağrıştırırlar. Kavşağı fiziki algıdan zihinsel imgeye taşıdığımızda kültürler için de karşılıkları kesişme, yaklaşma ve uzaklaşma noktalarıdır. Kültürler birbirlerine yaklaştıkça mı zenginleşir? Uzaklaştıklarında mı öznelleşirler? Kesişim noktaları birer besleyici unsur mudur? Yoksa kültürleri tekdüze kılan bir tuzak mı?

ADES 20-22 Haziran 2019’da bu kesişimin koordinatlarını Astana’ya taşıyor. ADES V sizleri Kazakistan’ın başkentinde, Nazarbayev Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kesiştikçe benzeşen, uzaklaştıkça ayrışan, bir araya geldikçe çoğulculaşan kültürel bileşkelerin üzerinden bakmaya davet ediyor.

Konu Başlıkları

Sempozyum, Dil, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Teoloji, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Tarih alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda sunulacak bildirilere açıktır. Poster ve bildiri özetlerinin, aşağıda sunulan konu başlıkları ya da benzer başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir:

Kültür

–      Kuramsal açıdan kesişim, kesişimsellik

–      Etnik ve antropolojik kesişimler

–      Kesişimler açısından propaganda

–      Dini kesişimler

–      Kültürel kimlik

–      Kesişimin mobil dinamiği: Göç

–      Kesişimin görsel metinlerle buluşması

–      Kültür ve cinsiyetin sosyal inşası

–      Kültürler ötesilik

–      Kesişim göstergesi olarak kültürel kimlikler

Edebiyat

–      Klasik edebiyattan çağdaş edebiyata kesişmeler

–      Göçmen edebiyatının yerel edebiyatla etkileşimi

–      Hafıza, mekân, aidiyet

–      Diaspora edebiyatları

–      Çağlar arası kesişimin edebi metinlere yansıması

–      Çokkültürlü şiir ve nesir

–      Edebiyat ve diğer sanat dallarının kesişimi

–      Kültürler ötesi edebiyat

–      Kesişimin tarihi noktaları: seyahat, diplomasi ve ticaret metinleri

–      Kesişimler ve edebi çeviri kuramları

Dil

–      Kesişimler açısından evrensel ve yerel dil politikaları

–      Toplumsal cinsiyet ve kesişimsellik

–      Dilin zamansal evrimi

–      Yeni medya dili

–      Güç ve tahakküm unsuru olarak dil

–      Dil, kimlik ve kültür

–      Dilin evrimi

–      Kesişimin leksikolojisi

–      Çokkültürlülüğün üsluba (stylistics) etkisi

–      Kitlesel göçlerin dillere etkisi

Eğitim

–      Kesişimlerin eğitim politikalarına etkisi

–      Çokkültürlü eğitim

–      Göçlerin eğitim politikalarına etkisi

–      Göçlerle dönüşen dünya ve eğitim

–      Dil öğretimi ve çeviriye interdisipliner yaklaşımlar

–      Kültürler ötesi eğitim kuramları

Önemli Notlar

Poster ve Bildiri Özetleri

 • Başvurular sempozyum resmi web sitesi http://ades.erciyes.edu.tr üzerinden online yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri İngilizce yazılmalıdır. Sunu dili hakkında detaylı bilgi “Sunum” başlığı altında yer almaktadır.
 • Bildiri özetinin başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti en az 150, en çok 250 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirlenmelidir.
 • Bildiriler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri özetleri, çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla ve 14 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
 • Bildiri özetleri, kör değerlendirme yoluyla (blind review) değerlendirilmek üzere üç farklı hakeme gönderilecektir.
 • Kabul edilen bildiri özetleri 7 Ocak 2019 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.

Katılım Ücreti

 • Sempozyum katılım ücreti 200 Amerikan Doları’dır. Erken kayıtlar için ücret 150 Amerikan Doları’dır.
 • Katılım ücreti, sempozyum kiti ve kahve arası ikramları kapsamaktadır.
 • İki ve daha fazla yazarlı bildiriler için katılım ücreti her bir katılımcı tarafından ayrı ödenecektir.
 • Birden fazla sunum yapacak katılımcılar her sunum için ayrı katılım ücreti ödeyeceklerdir.
 • Katılım ücreti ödeme şekli ile ilgili detaylar daha sonra web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.
 • Katılım ücreti ödemesi; Erken Kayıtlar için 1 Nisan 2019, Normal Kayıtlar için 10 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılmalıdır.

Sunum

 • Sunum süresi 15 dakikadır. Sunumun ardından 5 dakikalık soru-cevap kısmı olacaktır.
 • Bildiriler Kazakça, Türkçe, Rusça ya da İngilizce sunulabilir. Ancak, hiçbir dilde tercüme hizmeti verilmeyecektir.
 • Oturum salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır.
 • Katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama Giderleri

 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir.
 • Ulaşım ve konaklama konusunda tavsiye niteliğinde detaylı bilgi sempozyum web sitesinden duyurulacaktır.

Bildirilerin Yayınlanması

 • Sempozyumda sunulan bildiri tam metinleri MLA stilinde (8. Basım) yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri daha sonra ilan edilecek, sempozyum sonrası bir tarihte kabul edilecektir.
 • Seçilen bildiriler Taylor & Francis tarafından basılan Middle Eastern Literatures adlı dergide bir makale olarak ya da Cambridge Scholars Publishing, Turko Tatar Press veya ADES Bildiriler Kitabında kitap bölümü olarak basılacaktır.

Önemli Tarihler

14 Aralık 2018

7 Ocak 2019

1 Nisan 2019

10 Mayıs 2019

20-22 Haziran 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Gün

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı ve Erken Kayıt Başlangıcı

Erken Kayıt için Son Gün

Kayıt için Son Gün

Sempozyum

İletişim

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen ades@erciyes.edu.tr e-posta adresine yazınız.