III. ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: EDEBİYAT – KÜLTÜR

Türkiye’de olduğu kadar dünyada da son yıllarda edebiyat alanında kendini hissettiren yazarların başında Murakami Haruki, Mo Yan gibi Asyalı yazarlar gelmektedir. Entelektüel düzeyden günlük yaşama kadar da Asya kültürü dünyada merak uyandırmakla kalmayıp günlük yaşam içinde yerini almıştır. Öyle ki artık Go oyunundan mahjonga, animeden Bollywood sinema filmlerine, Tai Chi Chuan’dan Taekwondo’ya kadar spor sanatlarına, sushiden köri sosuna değin yemek kültürü de Asya veya Asya dışı ülkelerde günlük yaşam içinde kendine uyumlu bir yer edinmiştir.
Üçüncüsü düzenlenen Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu’nun ana konusu Edebiyat-Kültür bu noktada pek çok araştırmacının sadece çalışma alanına denk düşen akademik boyuttaki işlerini sunacakları değil, aynı zamanda ilgi alanlarını da keyifle de paylaşacakları uluslararası bir platform sunma iddiasındadır.
Edebiyat ve kültüre ilgi duyan her kesimden dinleyiciye açık olan sempozyuma bildiri sunumlarınızla veya dinleyici olarak katılımlarınızı bekliyoruz.

KONU BAŞLIKLARI

III. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu “Edebiyat – Kültür” ana başlığı altında aşağıdaki alt başlıklardan birini ya da daha fazlasını kapsayan bildiri ve poster sunumlarına açıktır:

Edebiyat

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

Karşılaştırmalı Edebiyat

Edebiyat ve Disiplinlerarası Çalışmalar

Edebiyat ve Toplumsal Kimlik

Edebiyat Türleri

Edebiyat Öğretimi

Edebiyat Tarihi

Kültür

Kültür Kuramları

Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları

Kültür ve Disiplinlerarası Çalışmalar

Kültür ve Toplumsal Kimlik

Popüler Kültür

Kültür Politikaları

Kültür Tarihi

SEMPOZYUM TAKVİMİ

1 Ağustos 2013

15 Kasım 2013

2 Aralık 2011

3 Mart 2014

1 Nisan 2014

8-9 Mayıs 2014

Bildiri Çağrısı Yayınlanma Tarihi

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Katılım Ücretinin Yatırılması ve Kayıtlar için Son Tarih

Bildiri Tam Metinleri Son Teslim Tarihi

Sempozyum Tarihi