SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU*

Ad Soyadı

Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU

Prof. Dr. Ali Rıza BALAMAN

Prof. Dr. Anwaar AHMAD

Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU

Prof. Dr. Korhan KAYA

Prof. Dr. Naoki INAGAKI

Prof. Dr. Ravinder N. MENON

Prof. Dr. Rubina TAREEN

Prof. Dr. Yingjie WANG

Doç. Dr. Smita TEWARI JASSAL

Üniversite

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

National Language Authority

Gazi Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Kyoto Üniversitesi

Jawaharlal Nehru Üniversitesi

Bahauddin Zakariya Üniversitesi

Dalian Nationalities Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ülke

Türkiye

Türkiye

Pakistan

Türkiye

Türkiye

Japonya

Hindistan

Pakistan

Çin

Türkiye

HAKEM KURULU*

Ad Soyadı

Prof. Dr. Asuman BELEN ÖZCAN

Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN

Prof. Dr. Celal SOYDAN

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL

Prof. Dr. Sushant Kumar MISHRA

Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER

Doç. Dr. Ali Volkan ERDEMİR

Doç. Dr. H. Derya CAN

Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İÇEN

Üniversite

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Indira Gandhi Ulusal Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ülke

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Hindistan

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

DÜZENLEME KURULU*

Ad Soyadı

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL

Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER (Başkan)

Doç. Dr. Ali Volkan ERDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Erdem ERİNÇ

Öğr. Gör. Shuichi KUCHIKATA

Araş. Gör. Didem YILMAZ

Araş. Gör. Feyza GÖREZ

Üniversite

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Ülke

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

*   Kurul üyelerinin isimleri, unvan ve alfabetik sıralamaya göre listelenmektedir.