BİLİM KURULUa

Prof. Dr. Bülent Okay (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Celal Soydan (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete Tuncoku (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Derya H. Can (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Göksel Türközü (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Sevinç Üçgül (Erciyes Üniversitesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Beyhan Asma (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükler (Hindoloji Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Pınar Akdoğan (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Öğr. Gör. Dr. Hatice Köroğlu Türközü (Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Okutman Ayhan Kuşçuluo (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Okutman Didem Yılmaz (Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Erdem Erinç (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Feyza Görez (Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)