I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (ADES)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (ADES)

5 – 6 Mayıs 2011

 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Çin, Hint, Japon, Kore, Rus ve Urdu Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri alanında çalışan araştırmacıların sözlü bildiri ve poster sunumlarına açıktır.

 

SEMPOZYUMUN KAPSAMI VE AMACI

5 – 6 Mayıs 2011 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Kayseri’de düzenlenecek I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumunda, aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde Asya kültürü üzerine yapılan çalışmaların bilimsel olarak ortaya koyulması amaçlanmaktadır.

 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, aşağıdaki konu başlıklardan birini ya da daha fazlasını kapsayan sözlü bildiri ve poster sunum önerilerine açıktır.

KONU BAŞLIKLARI

 • Asya Devletlerinin Dil Politikası
 • Asya Dilleri ve Karşılaştırmalı Dilbilimi
 • Asya Dillerinin Karşılaştırmalı Öğretimi
 • Dil – Kültür Etkileşimi
 • Yabancı Dil Olarak Asya Dillerinin Öğretimi
 • Asya Edebiyatlarında Çeviri ve Sorunları
 • Dünya Edebiyat Tarihi Sürecinde Asya Edebiyatı
 • Asya Dillerinin Tarihsel Değişimi ve Etimolojisi
 • Asya Dilleri ve Bilişim Teknolojileri
 • Asya Dilleri ve Edebiyatlarının Türkiye ve Dünyadaki yeri
 • Düşünce ve İnanç Sistemlerinin Asya Edebiyatlarındaki Yeri
 • Asya Dillerinde Klasik Metinler

BİLDİRİLER VE SEMPOZYUM HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

 • Bildiri özetlerinin en geç 21 Mart 2011 mesai bitimine kadar ades@erciyes.edu.tr e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetlerinin 250 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanması ve kısa bir özgeçmiş ile birlikte MS Word formatıyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul edilen bildiriler 4 Nisan 2011 tarihinde duyurulacak ve Sempozyumda konularına göre sınıflandırılarak sunulacaktır. Sunulmayan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabında basılmayacaktır.
 • Bildiriler 15 dakika sunum ve sunum sonunda soru cevap şeklinde olacaktır.
 • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir. İngilizce sunumlarda tercüme yapılmayacaktır.
 • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir. Bu konuda detaylı bilgiye Sempozyum resmi web sitesi olan ades.erciyes.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Bu konuda sponsor görüşmeleri sonucuna bağlı iyileştirmeler yapılması umulmaktadır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özetlerinin son teslim tarihi           :    21 Mart 2011

Kabul edilen bildirilerin ilanı                     :    4 Nisan 2011

Bildiri tam metinlerinin son teslim tarihi  :    10 Haziran 2010

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Bülent Okay (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Celal Soydan (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete Tuncoku (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Derya H. Can (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Göksel Türközü (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Sevinç Üçgül (Erciyes Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Beyhan Asma (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükler (Hindoloji Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Pınar Akdoğan (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Öğr. Gör. Dr. Hatice Köroğlu Türközü (Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Okutman Ayhan Kuşçuluo (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Okutman Didem Yılmaz (Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Erdem Erinç (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Feyza Görez (Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

İLETİŞİM

Sekreterya    :    Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükler – Arş. Gör. Feyza Görez

Adres            :    Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 38039, Melikgazi / Kayseri

Telefon         :    0352 437 93 42

Faks              :    0352 437 93 43

E-Posta         :    ades@erciyes.edu.tr

Web              :    http://ades.erciyes.edu.tr