II. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu:

21. Yüzyılda Asya Dillerinin Öğretimi

3 – 4 Mayıs 2012

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumunun ana konusu ‘21. Yüzyılda Asya Dillerinin Öğretimi’dir. 3-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda öncelikli olarak Çin, Hint, Japon, Kore, Rus ve Urdu Dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi konusu, metodu ve sorunların bilimsel bir platformda tartışılarak ele alınması amaçlanmaktadır. Sempozyuma, bu konuyla ilgili çalışma yapan, konuya ilgi duyan bilim insanları ve araştırmacıların katılım ve bildiri/poster sunumları ile katkılarını bekliyoruz.

SEMPOZYUMUN KAPSAMI VE AMACI

Son yıllarda Asya Dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi ve öğrenilmesi ile ilgili giderek artan bir talep ve bu alanda önemli akademik gelişmeler olduğu dikkati çekmektedir. Birçok hükümet Asya Dillerinin ‘stratejik ekonomik önem’ taşıdığını kabul etmiştir ve buna bağlı olarak Asya Dilleri dünyada çok sayıda okul ve yüksek öğretim kurumlarının dil müfredatlarında yerini almıştır. II. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu’ndaki temel amaç Asya Dilleri Öğretimi alanında çalışan bilim insanları, araştırmacı ve öğretmenlerin görüşlerini ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak, Asya Dillerinin öğretiminde 21. yüzyılda karşılaşılan problemler ve bunların çözümü üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını sunup üzerinde tartışmak ve içinde bulunduğumuz yüzyılda Asya Dillerinin öğretiminin gelecekte izleyeceği yolu tayin etmek üzere ortak bir akademik platform oluşturmaktır.

KONU BAŞLIKLARI

II. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu aşağıdaki başlıklardan birini ya da daha fazlasını kapsayan bildiri ve poster sunumlarına açıktır

  • Dil Eğitiminde Edebiyat
  • Dil-Kültür Etkileşimi
  • Dil Öğretiminde Medya ve Teknoloji Kullanımı
  • Yabancı Dil Öğretimi ve İdeoloji
  • Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri
  • Yabancı Dil Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışmalar
  • Yabancı Dil Eğitiminde Sorunlar
  • Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri

SEMPOZYUM TAKVİMİ

21 Kasım 2011

19 Aralık 2011

16 Ocak 2012

1 Mart 2012

3-4 Mayıs 2012

5 Mayıs 2012

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Katılım Ücretinin Yatırılması ve Kayıtlar için Son Tarih

Bildiri Tam Metinleri Son Teslim Tarihi

Sempozyum Tarihi

Sempozyum Sosyal Programı Çerçevesinde Kapadokya Gezisi