Ali Aycan KOLUKISA, Yrd. Doç. Dr.

Nevşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

Japonca Öğretiminde Düşünme Fillerinin “te iru” Formu

Alihan HAVUŞ, Dr.

St. Petersburg State University, RUSYA

Başlangıç Seviyesinde Yabancılar için Pratik Rus Dili Grameri Öğretim Metodları ve Yaklaşımları

Amir KHALILZADEH, Yrd. Doç. Dr.

Salmas Branch, Islamic Azad University, İRAN

Teaching a Foreign Language Involves Teaching Its Culture

Ana JOVANOVIĆ, Dr.

Konfüçyus Enstitüsü, SIRBİSTAN

Similarities and Differences in Conceptualizing “Heart” in Chinese and Serbian and Their Practical Use in Language Teaching

Ashutosh ANAND, Yrd. Doç.

Jawharlal Nehru University, HİNDİSTAN

Proverb and Antiproverb

Asif SALEEM, Araş. Gör. Dr.

Islamia University of Bahawalpur, PAKİSTAN

The South-Asian Diaspora and the learning of Urdu as a Foreign Language

Barış KAHRAMAN, Araş. Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkçe-Japonca Çevirilerdeki Fiillerinin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

Candan K. GİRAY, Araş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Kore’de ve Türkiye’de Doğumla İlgili Gelenek- Göreneklerin Dile Yansıması

Claudia BERGER, Okutman

Geneva University, İSVİÇRE

Simultaneously Learning Chinese and Japanese as Third Languages: Synergy or Futility?

Derya A. SAKAUE, Yrd. Doç. Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkçe-Japonca Çevirilerdeki Fiillerinin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

Eda Havva TAN, Araş.Gör.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Dil Kültür Bağlamında Viktoriya Tokareva’nın Öykülerinde Aforizmaların Yeri

Eyüp SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Sarı Uygur Toplumunda Dil Kültür İlişkisi Hakkında Bir İnceleme

Fatemeh JAFARI

Imam Khomeini International University, İRAN

Intercultural Obstacles in Foreign Language Teaching: the Case of Farsi as a Foreign Language (FFL)

Francesco Saverio VITUCCI

Ca’ Foscari University – Catania University, ITALY

Using Tv Streaming News in the Japanese Language Classroom: How to build a Multimedia Didactic Unit

Gamze ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Rusya’daki Sosyo-Kültürel Değişimlerin Dil Üzerindeki Etkilerine ve Rusçanın Geçirdiği Gelişim Aşamalarına Genel Bir Bakış

Hacali NECEFOĞLU, Prof. Dr.

Kafkas Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus Dili Öğretiminde Edebi Çevirilerin Kullanımı

Hong QIU, Okutman, Dr.

Tianjin Normal University, ÇİN

The Influence of Orhan Pamuk and His Works in China

Hurşid İSAYEV, Prof. Dr.

Kafkas Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus Dili Öğretiminde Edebi Çevirilerin Kullanımı

Jun ARISUE

Kenyatta University, KENYA

An Attempt to Create Can-do Statements for the Text Chat Activity in Japanese

Laurie CHOU, Okutman

University of South Africa, SOUTH AFRICA

Using Audio Recordings in the Teaching of Foreign Languages

Malahat Shabani MINAABAD

Payam-e-Nour University, İRAN

The Effect of Genre-Based Pedagogy on Foreign Language Learners’ Listening Comprehension

Mamuna GHAN, Prof. Dr.

Islamia University of Bahawalpur, PAKİSTAN

The South-Asian Diaspora and the learning of Urdu as a Foreign Language

Mehdi SOLHI

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Popularity of Turkish Media and its Effect on Turkish Language Learning of Azerbaijani Minority in Iran

Min ji YANG, Okutman

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Kore Halk Edebiyatında Ruh ile İlgili İnançlar

Muhammad ASİF, Dr.

Islamia University of Bahawalpur, PAKİSTAN

The South-Asian Diaspora and the learning of Urdu as a Foreign Language

Mustafa ÇETİN, Dr.

İstanbul Kültür Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkçe’de Yeterlik ve Gereklik Kipinin Kullanımında Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Yabancılara Türkçe Öğretimine Yansımaları

Nihan Karakuş HARMANCI, Araş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Kore’de Kutlanan Özel Günlerin Dil Kültür Açısından İncelenmesi

Nilay ÇALŞİMŞEK, Araş. Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Edebi Eserlerin Yabancı Dil Öğretimindeki Rolü

Nurengiz EŞKİ

Bakü Slavyan Üniversitesi, Azerbaycan

Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi ve Rus Dilinde “Baba” Bileşeni İçeren Deyimler

Omid Shokri KALEHSAR

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Popularity of Turkish Media and its Effect on Turkish Language Learning of Azerbaijani Minority in Iran

Pengfei CHEN, Doç.

Tianjin Normal University, ÇİN

What to Teach about Chinese Characters to Foreigners – Discussion on the content of teaching Chinese characters to foreigners

Rahmat Noor HANİM, Dr.

University Technology Mara, SINGAPORE

Using Movies In The Writing Classroom: A Case Study Of Malaysian ESL Learners

Ravinder N. MENON, Prof. Dr.

Jawaharlal Nehru University, HİNDİSTAN

Cultural Peculiarities of Similes

Riaz HUSSAİN, Dr.

Islamia University of Bahawalpur, PAKİSTAN

The South-Asian Diaspora and the learning of Urdu as a Foreign Language

Salu D’ SOUZA, M.A.

National Institute of Technology Karnatak, INDIA

The Use Of Technology In The Teaching Of Foreign Language

Selin TEKELİ, Araş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus ve Türk Dillerinin Etkileşmesiyle Ortaya Çıkan Egzotik Kelimeler

Sevil KARDEŞ

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Milli Kültür Simgesi Olarak Nasreddin Hoca

Shashikantha KOUDUR, Dr.

National Institute of Technology Karnataka (NITK), INDIA

The Use Of Technology In The Teaching Of Foreign Language

Shih-Ching HUANG

Durham University, İNGİLTERE

Issues of the Claimed Exam-style Practice and Chinese-English Translation in the Reading Comprehension Task in the Textbook of Edexcel Chinese for AS

Suhail Ahmad FAROOQI, Dr.

Jamia Millia Islamia University, HİNDİSTAN

Fiction Writer as Translator (With reference to Q.A. Haider and Abdullah Husain)

Tatsuya SAKAUE, M.A.

Hiroshima University, Japan

CORPUS-Assisted Language Learning: a new approach to CALL for teaching Japanese using N-gram expressions

Vladimir G. BUDAY, Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Language Policy And Foreign Language Teaching

Yasemin KILINÇARSLAN, Yrd. Doç. Dr.

Fırat Üniversitesi, TÜRKİYE

‘Çin’ Dilinin Çocuklara Öğretimi Sürecinde Kullanılan Animasyon Filmlerde Sinemasal Tasarım

Yoko NIIMI, M.A.

Nagoya University, Japan

CORPUS-Assisted Language Learning: a new approach to CALL for teaching Japanese using N-gram expressions

Yoshiko MURAKI

The Turkish Japanese Foundation Culture Center, TURKEY

An Attempt to Create Can-do Statements for the Text Chat Activity in Japanese

Yuan ZHANG

Okan Üniversitesi, TÜRKİYE

The Comparisons of Similarities & Differences of News Languages in Turkish and Chinese

Yuji OBATAYA, Okutman

Geneva University, İSVİÇRE

Simultaneously Learning Chinese and Japanese as Third Languages: Synergy or Futility?

Yukiko KONDO, Okutman

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkçe-Japonca Çevirilerdeki Fiillerinin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma