slide3
slide2
slide3

Bildirilerin tam metin gönderim tarihi editörler tarafından belirlendikten sonra websitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sempozyumdan Haberler

Sayılarla ADES

0 ADES
0 Katılımcı
0 Ülke
0 Üniversite
0 Konu Başlığı

5. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu

Bildiri Çağrısı

Kültürlerin Kesişimi

Kültürler farklı, şeffaf, dinamik, birbirine nüfuz eden, birbiriyle yarışan, bireysel ve kolektif ihtiyaç ve amaçlara cevaben evrilerek yol alır. Kavşaklar ise bu yolları birbirine bağlayan kesişim noktalarıdır. Buluşmayı çağrıştırdıkları kadar, ayrışmayı da çağrıştırırlar. Kavşağı fiziki algıdan zihinsel imgeye taşıdığımızda kültürler için de karşılıkları kesişme, yaklaşma ve uzaklaşma noktalarıdır. Kültürler birbirlerine yaklaştıkça mı zenginleşir? Uzaklaştıklarında mı öznelleşirler? Kesişim noktaları birer besleyici unsur mudur? Yoksa kültürleri tekdüze kılan bir tuzak mı?

ADES 20-22 Haziran 2019’da bu kesişimin koordinatlarını Astana’ya taşıyor. ADES V sizleri Kazakistan’ın başkentinde, Nazarbayev Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kesiştikçe benzeşen, uzaklaştıkça ayrışan, bir araya geldikçe çoğulculaşan kültürel bileşkelerin üzerinden bakmaya davet ediyor.

Sempozyum, Dil, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Teoloji, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Tarih alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda sunulacak bildirilere açıktır. Poster ve bildiri özetlerinin, aşağıda sunulan konu başlıkları ya da benzer başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir:

KONU BAŞLIKLARI

Kültür –      Kuramsal açıdan kesişim, kesişimsellik

–      Etnik ve Antropolojik Kesişimler

–      Kesişimler Açısından Propaganda

–      Dini Kesişimler

–      Kültürel kimlik

–      Kesişimin mobil dinamiği: Göç

–      Kesişimin Görsel metinlerle buluşması

–      Kültür ve cinsiyetin sosyal inşası

–      Kültürler ötesilik

–      Kesişim göstergesi olarak kültürel kimlikler

Edebiyat –      Klasik edebiyattan Çağdaş edebiyata kesişmeler

–      Göçmen edebiyatının yerel edebiyatla etkileşimi

–      Hafıza, Mekân, Aidiyet

–      Diaspora Edebiyatları

–      Çağlar arası kesişimin edebi metinlere yansıması

–      Çokkültürlü şiir ve nesir

–      Edebiyat ve diğer sanat dallarının kesişimi

–      Kültürler ötesi edebiyat

–      Kesişimin tarihi noktaları: seyahat, diplomasi ve ticaret metinleri

–      Kesişimler ve edebi çeviri kuramları

Dil –      Kesişimler açısından evrensel ve yerel dil politikaları

–      Toplumsal cinsiyet ve kesişimsellik

–      Dilin zamansal evrimi

–      Yeni medya dili

–      Güç ve tahakküm unsuru olarak dil

–      Dil, kimlik ve kültür

–      Dilin evrimi

–      Kesişimin leksikolojisi

–      Çokkültürlülüğün üsluba (stylistics) etkisi

–      Kitlesel göçlerin dillere etkisi

Eğitim –      Kesişimlerin eğitim politikalarına etkisi

–      Çokkültürlü eğitim

–      Göçlerin eğitim politikalarına etkisi

–      Göçlerle dönüşen dünya ve eğitim

–      Dil öğretimi ve çeviriye interdisipliner yaklaşımlar

–      Kültürler ötesi eğitim kuramları

Poster ve Bildiri Özetleri

 • Başvurular sempozyum resmi web sitesi http://ades.erciyes.edu.tr üzerinden online yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri İngilizce yazılmalıdır. Sunu dili hakkında detaylı bilgi “Sunum” başlığı altında yer almaktadır.
 • Bildiri özetinin başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti en az 150, en çok 250 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirlenmelidir.
 • Bildiriler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri özetleri, çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla ve 14 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
 • Bildiri özetleri, kör değerlendirme yoluyla (blind review) değerlendirilmek üzere üç farklı hakeme gönderilecektir.
 • Kabul edilen bildiri özetleri 7 Ocak 2019 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.

Katılım Ücreti

 • Sempozyum katılım ücreti 200 Amerikan Doları’dır. Erken kayıtlar için ücret 150 Amerikan Doları’dır. Katılım ücreti, sempozyum kiti ve kahve arası ikramları kapsamaktadır.
 • İki ve daha fazla yazarlı bildiriler için katılım ücreti her bir katılımcı tarafından ayrı ödenecektir.
 • Birden fazla sunum yapacak katılımcılar her sunum için ayrı katılım ücreti ödeyeceklerdir.
 • Katılım ücreti ödeme şekli ile ilgili detaylar daha sonra web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.
 • Katılım ücreti ödemesi; Erken Kayıtlar için 1 Nisan 2019, Normal Kayıtlar için 10 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılmalıdır.

Sunum

 • Sunum süresi 15 dakikadır. Sunumun ardından 5 dakikalık soru-cevap kısmı olacaktır.
 • Bildiriler Kazakça, Türkçe, Rusça ya da İngilizce sunulabilir. Sunumlar sırasında hiçbir dilde tercüme hizmeti verilmeyecektir.
 • Oturum salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır.
 • Katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama Giderleri

 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir. Ulaşım ve konaklama konusunda detaylı bilgi ve tavsiyeler sempozyum web sitesinden duyurulacaktır.

Bildirilerin Yayınlanması

 • Sempozyumda sunulan bildiri tam metinleri MLA stilinde (8. Basım) yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri daha sonra ilan edilecek, sempozyum sonrası bir tarihte kabul edilecektir.
 • Bildiri tam metinleri  Bildiriler Kitabı olarak basılacaktır.
 • Bildiri tam metinleri Editör Kurulu tarafından değerlendirilecek ve seçilen bildiriler uluslararası bir yayınevi tarafından kitap formatında bastırılacaktır.
14 Aralık 2018 Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Gün
7 Ocak 2019 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı ve Erken Kayıt Başlangıcı
1 Nisan 2019 Erken Kayıt için Son Gün
10 Mayıs 2019 Kayıt için Son Gün
20-22 Haziran 2019 Sempozyum

Bilimsel Danışma Kurulu

Ashutosh Anand, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, HİNDİSTAN

Bolatbek Abdrasilov, Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Dina M. Siddiqi, New York Üniversitesi, USA

Han Zhimin, Şanhay Yabancı Diller Üniversitesi, ÇİN

Hülya Argunşah, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Kuderinova Kuralay, Ulusal Bilim ve Uygulama Merkezi, KAZAKİSTAN

Liu Zhaoming, Shandong Finans ve Ekonomi Üniversitesi, ÇİN

Luciana Cardi, Osaka Üniversitesi, JAPONYA

Manuradha Chaudhary, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, HİNDİSTAN

Mariya Mikhaylovna Repenkova, Moskova Devlet Üniversitesi, RUSYA

Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi, TÜRKİYE

Nur Sobers-Khan, Habib Üniversitesi, PAKİSTAN

Phool Chand Singh, Allahabad Üniversitesi, HİNDİSTAN

Ravinder N. Menon, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, HİNDİSTAN

Saleem Mohuiddin, Shri Shivaji Koleji, HİNDİSTAN

Sevinç Üçgül, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Smita Tewari Jassal, Ambedkar Üniversitesi, HİNDİSTAN

Syed Azharuddin, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada Üniversitesi, HİNDİSTAN

Vytis Silius, Vilnius Üniversitesi, LİTVANYA

Wang Ying Jie, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Yu Xin, Fudan Üniversitesi, ÇİN

Zaual Ionov, Karaçay-Cherkesski Beşeri Bilimler Enstitüsü, RUSYA

Zhuang En Ping, Şangay Üniversitesi, ÇİN

Editör Kurulu

Aigul Ismakova, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, KAZAKİSTAN

Ali Küçükler, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Didem Yılmaz, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Erdem Erinç, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Gabriel McGuire, Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Seniye Vural, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Şolpan Yesimova, Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Düzenleme Kurulu

Ali Küçükler, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE – (Eş Başkan)

Uli Schamiloglu, Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN – (Eş Başkan)

Pusat Pilten, Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN – (Eş Başkan)

Amirakul Abuov, Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Canan Yoğurt, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Didem Yılmaz, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Erdem Erinç, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Feyza Görez, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Funda Güven, Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Gulzhamilya Shalabayeva, Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Seniye Vural, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Yermek Adayeva, Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Zhanar Baiteliyeva, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Detaylı bilgi ve sorularınız için ades@erciyes.edu.tr e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

Davetli Konuşmacılar

Wen-chin Ouyang

Wen-chin Ouyang

Londra Üniversitesi SOAS

İNGİLTERE
Anna Oldfield

Anna Oldfield

Coastal Carolina Üniversitesi

ABD
Kuderinova Kuralay

Kuderinova Kuralay

Ulusal Bilim ve Uygulama Merkezi

KAZAKİSTAN

Etkinlik Takvimi