Slide background

Kültürü Anlamak

Understanding Culture

sliders

Slide background

2-4 February 2017 Aurangabad, INDIA

Slide background
slide
-431Gün -6Saat -8Dk -23Sn

20 Mart 2017

IV. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu Bildiri Çağrısı

Geniş sınırları içinde kültür, kendine yazılı ve görsel yansıma alanları yaratır. Yansıma alanı zamanla, uzamla ve doğayla genişledikçe zenginleşir, zenginleştikçe de anlaşılmaya ihtiyaç duyar. Tarihsel birikimin kültürel aksi, bizleri uçsuz bucaksız bir aynanın önünde bırakır.

Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu dördüncü buluşmasında sizleri Asya coğrafyalarının ürettiği metinler üzerinden kültürü okumaya çağırıyor. 2–4 Şubat 2017 tarihinde Hindistan’ın Aurangabad şehrinde, bir doğum sevincinin, bir cenaze ritüelinin, bir ezginin neşesinin, bir yemeğin tadının Asya’nın tarihi boyunca biriktirdiği metinlerine yansıdığı hallerini incelemeye, irdelemeye davet ediyor.

Sempozyum, Dil, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Teoloji, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Tarih alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda sunulacak bildirilere açıktır. Poster ve bildiri özetlerinin, aşağıda sunulan konu başlıkları ya da benzer başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir:

Dil

Çok Dilli Toplum ve Dil

Çok Kültürlü Toplum ve Dil Çeşitliliği

Karşılaştırmalı Dil, Edebiyat ve Kültür Çalışmaları

Dil, Kültür ve Çeviribilim

Global Bağlamda İngilizce ve Asya Dillerinin Rolü

Dil, Kimlik ve Kültür

Çok Dillilik ve Dil Politikaları

Edebiyat

Edebi Metinler Üzerinden Kültürü Anlamak

Zaman, Uzam ve Kültür İlişkisi

Kültürün Değişen Yönlerine Edebiyatın Etkisi

Sömürge Sonrası Edebiyatta Kültürel Çatışmalar

Kültür

Kültürel Etkileşim Alanları

Popüler Kültür

Sosyal Medyada Kültür ve Kimlik Temsilleri

Maddi Kültür

Göçmen Kültürü

Etnik Kimlik ve Azınlık Kültürü

Mülteciler ve Zorunlu Göç

Diaspora Kültürü

Beden Politikalarının Kültüre Etkisi

Toplumsal Cinsiyet ve Kültür

Çağdaş Toplumlarda Çokulusluluk

Kimlik ve Çok Kültürlülük

Mitler, Semboller ve İşaretler

Gelenek, Görenek ve Ritüeller

Modernleşme Sürecinde Kültür

Yemek-Mutfak-Beslenme Kültürü

Toplumsal Hafıza

Kültürel Arşiv Alanı Olarak Müzeler, Kütüphaneler ve Koleksiyonlar

Kültür ve Din Etkileşimi

Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Üzerinden Kültürü Anlamak

Etnik Moda

Çağdaş Moda Tasarımında Etnik Yönelimler

Kültürlerarası İletişim

Medya ve Kültür

Klasik Metinler Üzerinden Kültürü Anlamak

Tarihî Süreçte Kültür Değişmeleri

Kimlik, Tarih, Kültür ve Milliyetçilik Tartışmaları

Poster ve Bildiri Özetleri

 • Başvurular sempozyum resmi web sitesi http://ades.erciyes.edu.tr üzerinden online yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri İngilizce yazılmalıdır. Sunu dili hakkında detaylı bilgi “Sunum” başlığı altında yer almaktadır.
 • Bildiri özetinin başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti en az 100, en çok 300 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirlenmelidir.
 • Bildiriler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri özetleri 10 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
 • Kabul edilen bildiri özetleri 24 Ekim  2016 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.

Katılım Ücreti

 • Sempozyum katılım ücreti 200 Amerikan Doları’dır. Katılım ücreti, sempozyum kiti, kahve arası ikramları, bildiriler kitabı, açılış ve kapanış akşam yemekleri, öğle yemekleri ve günübirlik Aurangabad ve Ajanta Mağaraları gezisini kapsamaktadır.
 • İki ve daha fazla yazarlı bildiriler için katılım ücreti her bir katılımcı tarafından ayrı ödenecektir.
 • Birden fazla sunum yapacak katılımcılar her sunum için ayrı katılım ücreti ödeyeceklerdir.
 • Katılım ücreti ödeme şekli ile ilgili detaylar daha sonra web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.
 • Katılım ücreti ödemesi 18 Kasım 2016 tarihine kadar yapılmalıdır.

Sunum

 • Sunum süresi 15 dakikadır. Sunumun ardından 5 dakikalık soru-cevap kısmı olacaktır.
 • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir. Ayrıca farklı yerel dillerde de özel oturumlar düzenlenecektir. Ancak, hiçbir dilde tercüme hizmeti verilmeyecektir.
 • Oturum salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır.
 • Katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama Giderleri

 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir. Ulaşım ve konaklama konusunda detaylı bilgi ve tavsiyeler sempozyum web sitesinden duyurulacaktır.

Bildirilerin Yayınlanması

 • Sempozyumda sunulan bildiri tam metinleri APA stilinde (6. Basım) yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri 6 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
 • Bildiri tam metinleri ISSN’li Bildiriler Kitabı olarak basılacaktır.
 • Bildiri tam metinleri Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecek ve seçilen bildiriler uluslararası bir yayınevi tarafından kitap formatında bastırılacaktır.

10 Ekim 2016        Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi

24 Ekim 2016        Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

18 Kasım 2016      Katılım Ücretinin Yatırılması ve Kayıtlar için Son Tarih

2-4 Şubat 2017     Sempozyum Tarihi

6 Mart 2017           Bildiri Tam Metinleri Son Teslim Tarihi

Detaylı bilgi ve sorularınız için; Ali Küçükler, Sainath Vithal Chaple veya Erdem Erinç ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Web Sitesi: http://ades.erciyes.edu.tr

E-Posta Adresi: ades@erciyes.edu.tr

Facebook: https://www.facebook.com/groups/175060262531545/

Twitter: @ADESIV2017

Instagram: ADESIV2017

İstatistiklerle ADES

0 Katılımcı
0 Ülke
0 Üniversite
0 Konu Başlığı

Sempozyumdan Haberler

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

-431Gün -6Saat -8Dk -23Sn