V. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu Bildiri Çağrısı

Kültürlerin Kesişimi

Kavşaklar yolları birbirine bağlayan kesişim noktalarıdır. Buluşmayı çağrıştırdıkları kadar, ayrışmayı da çağrıştırırlar. Kavşağı fiziki algıdan zihinsel imgeye taşıdığımızda kültürler için de karşılıkları kesişme, yaklaşma ve uzaklaşma noktalarıdır. Kültürler birbirlerine yaklaştıkça mı zenginleşir? Uzaklaştıklarında mı öznelleşirler? Kesişim noktaları birer besleyici unsur mudur? Yoksa kültürleri tekdüze kılan bir tuzak mı?

ADES 21-23 Haziran 2019’da bu kesişimin koordinatlarını Astana’ya taşıyor. ADES V sizleri Kazakistan’ın başkentinde, Nazarbayev Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kesiştikçe benzeşen, uzaklaştıkça ayrışan, bir araya geldikçe çoğulculaşan kültüre bileşkelerin üzerinden bakmaya davet ediyor.

Sempozyum, Dil, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Teoloji, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Tarih alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda sunulacak bildirilere açıktır. Poster ve bildiri özetlerinin, aşağıda sunulan konu başlıkları ya da benzer başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir:

KONU BAŞLIKLARI

Kültür –      Kuramsal açıdan kesişim, kesişimsellik

–      Etnik ve Antropolojik Kesişimler

–      Kesişimler Açısından Propaganda

–      Dini Kesişimler

–      Kültürel kimlik

–      Kesişimin mobil dinamiği: Göç

–      Kesişimin Görsel metinlerle buluşması

–      Kültür ve cinsiyetin sosyal inşası

–      Kültürler ötesilik

–      Kesişim göstergesi olarak kültürel kimlikler

Edebiyat –      Klasik edebiyattan Çağdaş edebiyata kesişmeler

–      Göçmen edebiyatının yerel edebiyatla etkileşimi

–      Hafıza, Mekân, Aidiyet

–      Diaspora Edebiyatları

–      Çağlar arası kesişimin edebi metinlere yansıması

–      Çokkültürlü şiir ve nesir

–      Edebiyat ve diğer sanat dallarının kesişimi

–      Kültürler ötesi edebiyat

–      Kesişimin tarihi noktaları: seyahat, diplomasi ve ticaret metinleri

–      Kesişimler ve edebi çeviri kuramları

Dil –      Kesişimler açısından evrensel ve yerel dil politikaları

–      Toplumsal cinsiyet ve kesişimsellik

–      Dilin zamansal evrimi

–      Yeni medya dili

–      Güç ve tahakküm unsuru olarak dil

–      Dil, kimlik ve kültür

–      Dilin evrimi

–      Kesişimin leksikolojisi

–      Çokkültürlülüğün üsluba (stylistics) etkisi

–      Kitlesel göçlerin dillere etkisi

Eğitim –      Kesişimlerin eğitim politikalarına etkisi

–      Çokkültürlü eğitim

–      Göçlerin eğitim politikalarına etkisi

–      Göçlerle dönüşen dünya ve eğitim

–      Dil öğretimi ve çeviriye interdisipliner yaklaşımlar

–      Kültürler ötesi eğitim kuramları

Poster ve Bildiri Özetleri

 • Başvurular sempozyum resmi web sitesi http://ades.erciyes.edu.tr üzerinden online yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri İngilizce yazılmalıdır. Sunu dili hakkında detaylı bilgi “Sunum” başlığı altında yer almaktadır.
 • Bildiri özetinin başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti en az 100, en çok 300 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirlenmelidir.
 • Bildiriler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri özetleri 10 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
 • Kabul edilen bildiri özetleri 24 Ekim  2016 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.

Katılım Ücreti

 • Sempozyum katılım ücreti 200 Amerikan Doları’dır. Katılım ücreti, sempozyum kiti, kahve arası ikramları, bildiriler kitabı, açılış ve kapanış akşam yemekleri, öğle yemekleri ve günübirlik Aurangabad ve Ajanta Mağaraları gezisini kapsamaktadır.
 • İki ve daha fazla yazarlı bildiriler için katılım ücreti her bir katılımcı tarafından ayrı ödenecektir.
 • Birden fazla sunum yapacak katılımcılar her sunum için ayrı katılım ücreti ödeyeceklerdir.
 • Katılım ücreti ödeme şekli ile ilgili detaylar daha sonra web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.
 • Katılım ücreti ödemesi 18 Kasım 2016 tarihine kadar yapılmalıdır.

Sunum

 • Sunum süresi 15 dakikadır. Sunumun ardından 5 dakikalık soru-cevap kısmı olacaktır.
 • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir. Ayrıca farklı yerel dillerde de özel oturumlar düzenlenecektir. Ancak, hiçbir dilde tercüme hizmeti verilmeyecektir.
 • Oturum salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır.
 • Katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama Giderleri

 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir. Ulaşım ve konaklama konusunda detaylı bilgi ve tavsiyeler sempozyum web sitesinden duyurulacaktır.

Bildirilerin Yayınlanması

 • Sempozyumda sunulan bildiri tam metinleri APA stilinde (6. Basım) yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri 6 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
 • Bildiri tam metinleri ISSN’li Bildiriler Kitabı olarak basılacaktır.
 • Bildiri tam metinleri Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecek ve seçilen bildiriler uluslararası bir yayınevi tarafından kitap formatında bastırılacaktır.

12 Şubat 2018          Bildiri Çağrısı ve Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

18 Haziran 2018       Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi

9 Temmuz 2018        Kabul Edilen Bildirilerin İlanı ve Erken Ödeme Başlangıcı

31 Ağustos 2018      Erken Ödemenin Bitişi

19 Kasım 2018          Katılım Ücretinin Yatırılması ve Kayıtların Bitmesi

Detaylı bilgi ve sorularınız için; Ali Küçükler, Sainath Vithal Chaple veya Erdem Erinç ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Web Sitesi: http://ades.erciyes.edu.tr

E-Posta Adresi: ades@erciyes.edu.tr

Facebook: https://www.facebook.com/groups/175060262531545/

Twitter: @ADESIV2017

Instagram: ADESIV2017

İstatistiklerle ADES

0 Katılımcı
0 Ülke
0 Üniversite
0 Konu Başlığı

Sempozyumdan Haberler

Sosyal Program
Sosyal Program

4 Şubat 2017 günü Aurangabad şehir gezisi ve UNESCO Dünya Kültür Mirasları içinde bulunan Ajanta Mağraları’na günübirlik tur düzenlenecektir. Söz...