Adayeva Yermek SABYRBAEVNA

Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

The Relations Between Character And Circumstance In Kazakh Literature

Akbota ABIYIR, Öğr. Gör.

Süleyman Demirel Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Günümüz Kazak Şiirinin Edebi Dünyası

Ayşe Sümeyye TURAN, Okt.

Trakya Üniversitesi, TÜRKİYE

“Attilâ İlhan’in Defteri” Serisini Oluşturan Eserlerde Nüvesini Bulan Sanatçının Toplumsal Kimliği Meselesine Dair Bir İnceleme

Ayşegül TEFLEK

Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Edebi Çevirinin Yabancı Dil Öğretimindeki Rolü

Canar BAYTELİYEVA, Doç. Dr.

Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Kazaklardaki At Yetiştirme Kültürü

Diego CUCINELLI, Dr.

Tuscia University, İTALYA

Murakami Haruki and the literary sources of Ancient Japan

Duygu ÖZAKIN, Araş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

20. Yüzyıl Rus Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Bedenin Yeniden İnşası

Eda TAN METREŞ, Araş. Gör.

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

XX. Yüzyılın II. Yarısında Rus Edebiyatında “Kent Kültürü” Algısı

Esin ESEN, Dr.

Galatasaray University, TÜRKİYE

Japon Edebiyatından Türkçeye Çeviriye ‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Yaklaşımı – Sasame Yuki Örnekleminde

Eyüp SARITAŞ, Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Sarı Uygur Şiirinde Bozkır Ve Bozkır Hayatı Algısı Üzerine

Faranak SIYANAT

Bushehr University of Farhangiyan, İRAN

Opacity and Obscure Poetry in the Present Poetry of the South of Iran

Myth Oriented in Iran’s South Lyrics

Review of the Comparative Literature of Man’s Prestige in the Mahabharata and the Shahnameh of Ferdowsi

Fei CAO, Prof.

Shanxi Normal University, ÇİN

The Lyric Tradition of Chinese Arts and Chinese Drama

Feyza GÖREZ, Araş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Klasik Metinler Doğrultusunda Proto Shangların Yaşam Biçimi

Francesco VITUCCI, Dr.

Bologna University, Ca’Foscari University, İTALYA

Sociopragmatic Competence through AVT in the Japanese Language Classroom

Gamze ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus ve Türk Halk Masallarında Sihirli/Mucizevî Su Motifi Üzerine

Guang LU, Dr.

Fudan University, ÇİN

A Study on the Gamification of Chinese Character Learning

Jung Suk YOO, Prof. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Korean ‘New Women’ and Korean ‘Modernity’: New Women Writers Na Hye-seok, Kim Il-yeop, and Kim Myeong-sun

K. Sinem KÜÇÜK, Arş. Gör.

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

19. Yüzyıl Rus Resim Sanatında Zorunlu Evlilikler ve Toplumsal Kimlik

Kultas KURMANBAY, Prof. Dr.

Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Milli Edebiyat Mirasımızı Eğitim Sürecine Dahil Etme Prensipleri

Kussainova MEIRAMGUL, Doç. Dr.

Nazarbayev University, KAZAKİSTAN

Idea Of Freedom In Kazakh Poetry

Luciana CARDI, Prof. Dr.

Osaka University, JAPONYA

Tawada Yōko’s Trans-cultural Approach to European Antiquity

Manchun LIN

Guangzhou Medical University, ÇİN

On the Sequence of Ancient Chinese Literary Genres: its National Characteristics and Contributing Factors

Masahiko NOSE, Doç. Dr.

Shiga University, JAPONYA

Creating The Written Language From The Spoken By Translation: A Study in Papua New Guinea

Mustafa AYDEMİR, Yrd. Doç. Dr.

İbrahim Çeçen Üniversitesi, TÜRKİYE

Nazım Hikmet’in “Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri” Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi

Müslüme Melis ÇELİKTAŞ, Araş. Gör.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Orta Asya Türk Kültürü

Naoki INAGAKI, Prof. Dr.

Kyoto University, JAPONYA

Cultural Identity and Universality in a Global Society: Yasunari Kawabata, Kenzaburo Oe and Haruki Murakami of Japanese Literature

Neslihan DEMİRKOL, Araş. Gör.

Bilkent Üniversitesi, TÜRKİYE

Translation in the Ottoman Literary System in the 19th Century and A Movement Towards Creating A New Literary Canon

Nasrin MOZAFFARI, Yrd. Doç. Dr.

Bushehr Universityof Medical Science, İRAN

Opacity and Obscure Poetry in the Present Poetry of the South of Iran

Myth Oriented in Iran’s South Lyrics

Review of the Comparative Literature of Man’s Prestige in the Mahabharata and the Shahnameh of Ferdowsi

Nazan Coşkun KARATAŞ, Araş. Gör.

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

L.A. Feuerbach’ın Yabancılaşma Kuramı Ekseninde İvan Karamazov’un Tanrı Düşüncesi

Nilay ÇALŞİMŞEK, Araş. Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Meiji Dönemi Japonya’sında Çocuk Dergileri ve Milliyetçilik

Nurcan TÜRKER, Öğr. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Bir Edebi Figür Olarak Wang Zhao Jun

Nusret YILMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

Nazım Hikmet’in “Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri” Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi

Oliver E KUEHNE, Araş. Gör.

Freie Universitaet Berlin, ALMANYA

The Ultimate Act of Violence: Human-made Apocalypse in Popular Japanese Anime and Video Games

Parvaneh Seyed ALMASI, Yrd. Doç. Dr.

İslami Azad Üniversitesi, İRAN

İran Eski Yemek Kültürü Araştırmalarında Fars Edebiyatın Yeri ve Önemi

Perihan YALÇIN, Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Edebi Çevirinin Yabancı Dil Öğretimindeki Rolü

Ravinder Nath MENON, Prof. Dr.

Jawaharlal Nehru University, HİNDİSTAN

Signs of Auspiciousness – Some Russian Beliefs

Romit DASGUPTA, Dr.

University of Western Australia, AVUSTURALYA

The Post-1990s Japanese Family: Using Film Texts to Appreciate Socio-Cultural Shifts in Contemporary Japan

Saleem MOHIUDDIN, Doç. Dr.

Shri Shivaji Collage, HİNDİSTAN

Crossing The Borders: Language, Literature & Social Media (A Case Study Of Urdu)

Savaş Şahin, Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE

Afganistan Türkmenlerinin Büyük Şâiri Üstat Abdülkerim Behmen

Serkan AKPINAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜRKİYE

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Basınında Japonya ve Japon Kültürü

Smita Tewari JASSAL, Doç. Dr.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Women’s Oral Traditions and Work Cultures in India

Somarani CHAND, Dr.

Shailabala Women’s College, HİNDİSTAN

Indigenous Toiletry of Subaltern Women in 19th Century Orissa: Nature and Culture in Odishar Chitra

Suzan ULUOĞLU, Yrd. Doç. Dr.

Selçuk Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkçe ve Rusçada Ölüm Kavramıyla İlgili Güzel Adlandırmaların Dil ve Kültür Bağlamında İncelenmesi

Syed Azharuddin ARIFUDDIN, Doç. Dr.

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, HİNDİSTAN

Indian Culture in Post- Globalization Era

Thilini MEEGGASWATTA

General Sir John Kotelawala Defence University, SRI LANKA

Writing Post-Coloniality: Boundaries of Sri Lankan Poetry and Hierarchies within the Continuum

Vladimir G. BUDAI

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Translation as a Form of the Literary Activity

Wenqian LI, Dr.

Sanda University, ÇİN

Probe into the Indigenization of Literature Treatment

Wenming CHE, Prof.

Shanxi Normal University, ÇİN

An Introduction To Chinese Ancient Theaters

Yingjie WANG, Prof. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

A Study of Culture-loaded Words in Teaching Chinese as a Foreign Language

Z. Nilüfer NAHYA, Yrd. Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

South Korea In The Imagination: National Image Of South Korea Among Popular Web Dictionaries In Turkey

Zhanar ABDİGAPPAROVA, Yrd. Doç. Dr.

Nazarbayev Üniversitesi, KAZAKİSTAN

The ‘Nazira’ Poetic Genre in Kazakh Literature

Zhaoming LIU, Prof.

Erciyes University, TÜRKİYE

On the Sequence of Ancient Chinese Literary Genres: its National Characteristics and Contributing Factors