Kabul edilen bildirilerin tam listesine ulaşmak için lütfen tıklayın…

Başvuru sürecinde gönderilen her bildiri, kör değerlendirme yoluyla (blind review) değerlendirilmek üzere üç farklı hakeme gönderilmiştir. Bu süreçte on farklı ülkeden otuz iki hakem görev almıştır. Katılımcılar, hakemlerin bildirilerle ilgili yorumlarına özet gönderim sayfasından erişebilmektedir. Hakemlerin bildiriyle ilgili değerlendirmesi tamamlandığında sonuç, katılımcılara e-posta yoluyla iletilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda toplamda yetmiş dokuz bildiri sunuma uygun bulunmuş olup, kabul edilen bildiriler listesi yukarda verilen link aracılığıyla ADES websitesinde duyurulmuştur.