Aissara NURZHANOVA

El Farabi University, KAZAKHSTAN

Orta Asya’da Kültürlerarası Etkileşim ve Sufizm

Aiym Kh. YERIMBERTOVA

KazEU named after T.Ryskulov, KAZAKHSTAN

The Linguistic Nature of the Relic (Xі) «Kutadgu Bilig» Of Yusuf Balasagun

Aleksandr KALYUTA, Assoc. Prof.

Erciyes University, TURKEY

Rusça ve Türkçe’deki ‘Hayvan’ İle İlgili Deyimler

Ali Aycan KOLUKISA, Assist. Prof. Dr.

Nevşehir University, TURKEY

Japoncadaki Koşul Bağlaçlarının Türkçede “–Inca” Ya Denk Geldiği Yerler

Ali KÜÇÜKLER, Assist. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Antik Hint’te Devlet Yönetimi ve Siyaset Bilimi Üzerine Bir Başyapıt: Arthaşāstra

Ali Rıza BALAMAN, Prof. Dr.

Dokuz Eylül University, TURKEY

Karşılaştırmalı Kore ve Türk Masallarına İlişkin Kimi Gözlemler

Ali TEMİZEL, Assist. Prof. Dr.

Selçuk University, TURKEY

Esedullah Merdânî Rahîmî Ve İran’da Kaşkay Türkçesinin Öğretimine Dair Çalışmaları

Ali Volkan ERDEMİR, Assist. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Mishima Yukio’nun “Vatanseverlik” Adlı Öyküsünde Japon Toplumsal Düşünce Tarihi Öğeleri

Amir KHALILZADEH, Assist. Prof. Dr.

Islamic Azad University, IRAN

Poetry Translation: Problematic & Inevitable, A Study Based On An Azerbaijani Original (Heydər Baba’ya Səlam) And English Translation (Hail To Haydar Baba)

Arslan TOPAKKAYA, Assoc. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Klasik Hint Felsefinden Bir Örnek: Upanişadlar

Ayşe Nur TEKMEN, Assoc. Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Öznel Kavrayış ve Çeviri

Ayşegül ATAY, Res. Assist. Dr.

Ankara University, TURKEY

Japoncada “İru” ve “Aru” Eylemlerinin Yardımcı Eylem Olarak Kullanımı ve Öğretimi

Badegül CAN, Res. Assist.

Karadeniz Technical University, TURKEY

L. N. Tolstoy’un “İnsan Ne İle Yaşar” ve “Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır” Eserlerinde İnanç Olgusu

Bahar GÜNEŞ, Assist. Prof. Dr.

Atatürk University, TURKEY

Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme

Beyhan ASMA, Assoc. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Türk-Rus Edebiyat İlişkisi Bağlamında Türk ve Rus Sineması

Bülent OKAY, Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Çin İle İlgili Eserler ve Çeviri Eserlerdeki Hataların Yol Açtığı Bilgi Kirliliği

Cafer GARİPER, Assist. Prof. Dr.

Süleyman Demirel University, TURKEY

19. Yüzyılda Türkçede Rus Edebiyatının Tanıtılması ve Rus Edebiyatı Tarihiyle İlgili Bilgiler

Dana KABYLBEKOVA, Lecturer

Suleyman Demirel University, KAZAKHSTAN

Language and Culture in Film Discourse

Derya H. CAN, Assoc. Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Hint Edebiyatında Ramayana Destanı’nın Yeri

Didem YILMAZ, Res. Assist.

Erciyes University, TURKEY

Türk-Çin İlişkileri Kapsamında Türkiye’de Çin Dili ve Edebiyatı’nın Önemi

DurmuşBULGUR, Assoc. Prof. Dr.

Istanbul University, TURKEY

Pakistan’da Ana Dil, Milli Dil, Resmi Dil Üçlemi

Erdem ERİNC, Res. Assist.

Erciyes University, TURKEY

“Doğu’ya Dönüş”: Ekim Devrimi’ni Tanıma Aracı Olarak Avrasya İdeolojisi

Ertan M. GÖKMEN, Assoc. Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Intracultural Competence Versus Intercultural Competence: A Case Study on Korean Language Educatıon as a Second Language

Feyza GÖREZ, Res. Assist.

Erciyes University, TURKEY

Shi Ji: Lü Buwei Kayıtları ve Lü Buwei’in Qin Yönetimine Girişi

Gaffar ÇAKMAKLI – MEHDIYEV, Assoc. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Ermenice Ural-Altay Dili Mi, Yoksa Hint-Avrupa Dili Mi?

Gamze ÖKSÜZ, Dr.

Gazi University, TURKEY

Rus Edebiyatında “Satirikon” Dergisi Dönemi

Gonca ÜNAL CHIANG, Res. Assist.

Ankara University, TURKEY

Çin’de Ayak Bağlama Geleneği “Bir Çift Küçük Ayak; Bir Kap Gözyaşı”

Gonca VAROĞLU, Res. Assist.

Nevşehir University, TURKEY

Japoncada “気 Ki” Sözcüğünü Temel Alan Deyimlerdeki Ön Adlarda Görülen Metaforik Kullanımlar

Japonca Rehberlerinin ve Japonca Rehber Adaylarının Japon Yazısına Bakışı

Gülhanım TAŞKIRAN, Res. Assist.

Erciyes University, TURKEY

Çince Öğretiminde Dil Kültür İlişkisi

Gülseren HALICI, Assist. Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Mirza Galib: Türk Asıllı Urdu Şairi

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Turkish Language Association, TURKEY

Japonyada “Yazı ve Konuşma Dilinin Birleştirme Hareketi” İle Türkiye’de “Dilde Sadeleşme Çalışmaları”na Genel Bakış

Gürhan KIRİLEN, Res. Assist.

Ankara University, TURKEY

Lozan Barışı’nın Çin’deki Yankıları: Çinli Müslümanların TBMM’ye Gönderdiği Kutlama Mesajı

Hadi BAK

Kafkas University, TURKEY

Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme

Haluk Okan AKBAY, Assist. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

JF Standard ve Kuramsal Çerçevesi

Hao LAN, Prof.

Tianjin Normal University, CHINA

The Displacement Of The Popular and the Classic in China Before 1916 — Doyle, Haggard, And Verne in Modern China

Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ, Assist. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Türkiye’de Kore Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Tercüme, Eğitim Faaliyetleri ve Sorunlar

Heidemarie SALEVSKY, Prof. Dr.

Okan University, TURKEY

Power, Culture And Literary Translation (Chingiz Aitmatov as a Case in Point)

Hülya ARSLAN, Assist. Prof. Dr.

Okan University, TURKEY

Kültürlerarası Diyalog Rus Dilinde Türkçe Kökenli Soyadları

İlsiyar RAMEEVA, Assist. Prof. Dr.

Okan University, TURKEY

«Türk Yurdu» Dergisinde Rus Edebiyatından Çeviriler ve Rus Materyalleri

İnci İnce ERDOĞDU, Assist. Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Çin’de Yalnızca Kadınların Kullandığı Yazı Nüzi (女字)

Ivan PAVLII

Baku Slavic University, AZERBAIJAN

20. Yüzyıl Rus Çocuk Şiirlerinin Azerice Çevirileri

Liu JUN, Lecturer

Erciyes University, TURKEY

Çince Öğretiminde Dil Kültür İlişkisi

Marianna BOGDAN, Lecturer

Comrat State University, MOLDOVA

Rusça’daki Önekli Fiillerin Türkçe’deki Karşılıklarla Öğretim Amaçlı Karşıtsal Çözümlenmesi

Ming Hua XING

Okan University, TURKEY

Difficulties And Complexities In Translation of “Yanzhi”, Classical Chinese Short Story By Pu Songling

MinJi YANG, Lecturer

Erciyes University, TURKEY

Türkler ve Koreliler’de Gök – Tanrı İnancı

Mohammed J. SHAFI

University of Hyderabad, INDIA

Urdu Language Newspapers: A Study In Language Policies, Vocabulary and English Hegemony

Nuray AKDEMİR

Bozok University, TURKEY

Modern Japon Edebiyatının Doğuşu Ve Hıristiyan Japon Yazarlar

Nuray PAMUK, Res. Assist.

Ankara University, TURKEY

Çin Yemek Kültürü

Nurcan TÜRKER, Lecturer

Erciyes University, TURKEY

Konfuçyüs’ün Örnek Evlat (Xiao) İlkesi

Nurdauletova Bibaysha ILYASOVNA, Prof. Dr.

Caspian State University of Technology and Engineering, KAZAKHSTAN

Hoca Ahmet Şiirlerinde “Gerçek İnsan” Kavramı ve Ozanlar Şiiri

Nursulu İMASHOVA, Assoc. Prof. Dr.

Khoja Ahmet Yesevi International Turkish-Kazakh University, KAZAKHSTAN

Bağımsızlık Dönemi Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Edebi İlişkiler

Pengfei CHEN, Assoc. Prof. Dr.

Tianjin Normal University, CHINA

The Typological Difference Of Case Between Chinese and Turkish

Pınar AKDOĞAN, Assist. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Japonca ve Türkçe Diyaloglarda Görülen Özür İfadeleri

Pınar ALTUNDAĞ, Res. Assist.

Ankara University, TURKEY

Dil ve Kültür Bağlamında Yabancı Dil Olarak Korece Öğretimi

Rahiya UMİRBEKOVA,

Ahmet Yesevi University, KAZAKHSTAN

Kazakların Kutlama Gelenekleri

Raya K. ZHUMAGAZINA

KazEU named after T.Ryskulov, KAZAKHSTAN

The Language of Kazakh Newspapers and Commonsocial Factors

Reyhan ÇELİK, Assist. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Ayn Rand’ın “Yaşamak İstiyorum” Romanında Anlatı Sanatı

Sainath Vithal CHAPLE

University of Hyderabad, INDIA

National Language Policy In India

Saleem MOHIUDDIN, Assoc. Prof. Dr.

Shri Shivaji College, INDIA

Urdu: A Language, A Culture (An Indian Perspective)

Sevil ÇETİR

Erciyes University, TURKEY

“Ve Durgun Akardı Don”Adlı Şolohov’un Ünlü Eserindeki Kazak Teması, Tarihi Ve Sosyolojik Dönem

Sevinç ÜÇGÜL, Assoc. Prof. Dr.

Erciyes University, TURKEY

Asya Realitesi ve Onun Diğer Dillere Çeviri Problemleri: Çeviride Çevrilemeyenler/Realitenin Aktarım Sorunları (C. Aytmatov’un “Selvi Boylum Al Yazmalım” Örneğinde)

Shuzhen LI

Fatih University, TURKEY

İkinci Dil Olarak Türkiye’de Çince Öğretim Değerlendirmesi

Suhail Ahmad FAROOQI, Dr.

Jamia Millia Islamia, INDIA

Role Of Cultural Ethos in Translating Urdu Fiction into English With Special Reference To Khwabon Ka Sawera By Abdussamad Translated under the Title Dawn of Dreams By Mahr Afshan Farooqi

Susheela THOMAS, Prof. Dr.

Ankara University, TURKEY

Similarities in the Proverbs of Turkish and Some Indian Languages

Şengül DEMİREL, Res. Assist.

Ankara University, TURKEY

Hindistan’da “Sati Geleneği”

Şeyma NALBANT, Res. Assist.

Nevşehir University, TURKEY

19. Yüzyıl Başları Japonya’da Düşünce Dünyası ve Siyaset – Aızawa Seıshısaı’ın “Shınron”u Üzerine

Tsuyoshi SUGIYAMA, Dr.

Ankara University, TURKEY

Japonca Rehberlerinin ve Japonca Rehber Adaylarının Japon Yazısına Bakışı

Xiaoai YANG, Prof. Dr.

Fatih University, TURKEY  –  Northwest Normal University, CHINA

Chinese Ancient Literature in the Context of the Civilization of Li and Yue

Yingjie WANG, Prof.

Dalian Nationalities University, CHINA

Cultural and Psychological Backgrounds of Greetings

Zhanar BAİTELİYEVA, Assist. Prof. Dr.

Süleyman Demirel University, KAZAKHSTAN

Kazak Dilbilimi Paradigmasında Etnolinguistiğin Gelişmesi

Zhaoyi MENG, Prof.

Tianjin Normal University, CHINA

Orhan Pamuk in China

Zubaida SHADKAM, Assoc. Prof. Dr.

Al-Farabi Kazakh National University, KAZAKHSTAN

Orta Asya Ülkelerinde Kültürlerarası İletişim Dili Sorunu