Sunum

  • Sunum süresi 15 dakikadır. Sunumun ardından 5 dakikalık soru-cevap kısmı olacaktır.
  • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir. Ayrıca farklı yerel dillerde de özel oturumlar düzenlenecektir. Ancak, hiçbir dilde tercüme hizmeti verilmeyecektir.
  • Oturum salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır.
  • Katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi verilecektir.