ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu (ADES), özellikle doğu dilleri alanında yapılan bilimsel çalışmalara bir katkı sağlamak, bilim insanlarına periyodik bir buluşma noktası oluşturabilmek amacıyla ve alanında gündem belirleyici köklü bir uluslararası sempozyum olması umuduyla Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenmeye başlanmıştır.

5-6 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen I. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu, Dil, Edebiyat ve Kültür alanlarındaki son bilimsel çalışmaların bir araya getirilmesi, bu alanlarda çalışan kişi ve kurumların deneyimlerinin paylaşılması ve yeni işbirliklerinin kurulması amacına ulaşma yönünde son derece yararlı bir etkinlik olmuştur.

Sempozyuma 20 ülkeden 50 üniversiteyi temsilen 114 başvuru yapılmış, bilimsel değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında; üç farklı salonda eş zamanlı yapılan yirmi üç oturumda 75 bildiri sunulmuştur. Katılımcıların 34’ü (% 45) yabancı uyruklu olup, sunumların 19 tanesi (% 25’i) İngilizce, kalan 56 tanesi Türkçe yapılmıştır.

Sempozyum bildirileri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları tarafından 987-975-6478-66-0 ISBN nolu kitapta basılmıştır. Kitabın dijital kopyasına http://ades.erciyes.edu.tr/ADES-I_BildirilerKitabi.pdf adresinden ulaşılmaktadır.

ADES-I’e gösterilen yoğun talep üzerine 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumunun ikincisinin yapılması kararlaştırılmıştır. Sempozyum hazırlık sürecinde, özellikle internet üzerinden yapılan tanıtım çalışmaları (e-posta, kongre duyuru siteleri, vb.) sayesinde 58 farklı ülke ve 197 şehirden 1220 kişinin ADES-II resmi web sitesi olan http://ades.erciyes.edu.tr adresine geri dönüş yapması sağlanmıştır.

ADES-II Düzenleme ve Bilim Kurullarında 5 farklı ülkeden, 12 üniversiteyi temsil eden 30 akademisyen görev almıştır. Öncelikli olarak Çin, Hint, Japon, Kore, Rus ve Urdu Dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi konusu, metot ve sorunlarının bilimsel bir platformda tartışılarak ele alınmasının amaçlandığı ADES-II’nin ana konusu ‘21. Yüzyılda Asya Dillerinin Öğretimi’ olarak belirlenmiştir.

Başvurular içerisinden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 20 ülkeden (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, İran, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Malezya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Singapur ve Türkiye) 63 konuşmacının (%72’si yabancı uyruklu) sempozyuma bildirileriyle katılımı uygun bulunmuştur.

ADES-II’de sunulan tüm bildiriler Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından “21. Yüzyılda Asya Dillerinin Öğretimi” isimli bildiriler kitabında basılmıştır (http://ades.erciyes.edu.tr/ADES-II%20Proceeding.pdf). Ayrıca bazı seçilmiş bildiriler Cambridge Scholars Publishing tarafından “Studies on the Teaching of Asian Languages in the 21st Century” isimli kitapta derlenmiş ve 2014 yılında yayımlanmıştır (http://www.cambridgescholars.com/studies-on-the-teaching-of-asian-languages-in-the-21st-century-3).

ADES-II’nin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılarda alana sağladığı fayda ve görmüş olduğu talep nedeniyle Sempozyumun periyodik olarak iki yılda bir tekrarlanması kararlaştırılmıştır. Nitekim III. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumuna (ADES-III) yönelik bildiri çağrısı 1 Ağustos 2013 tarihinde duyurulmuştur.

8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleşen ADES-III’ün organizasyonunda Bilimsel Danışma, Hakem ve Düzenleme Kurullarında 5 farklı ülkeden (Türkiye, Çin, Japonya, Hindistan ve Pakistan) 24 bilim insanı görev almıştır.

Ana teması “Edebiyat-Kültür” olan sempozyuma, 17 farklı ülkeden 55 üniversiteye mensup 92 katılımcı başvurmuş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 51 bildirinin sunulması uygun bulunmuştur. 3 farklı salonda eş zamanlı yürütülen sempozyumda sunulan bildiriler Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından bir kitap (ISBN: 978-975-6478-80-6) olarak bastırılmıştır.

ADES-III’ün ardından Düzenleme Kurulu tarafından bir toplantı yapılmış, ilk üç sempozyumda ortaya çıkan veriler ve katılımcıların sunmuş olduğu öneriler değerlendirilmiştir. ADES’in özellikle filoloji alanında çalışan akademisyenlere ve akademik gelişime katkı sağladığı görüşüne ulaşılmış ve periyodik olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca organizasyonun yalnızca Türkiye’de değil, dönüşümlü olarak farklı ülkelerde yerel üniversite ya da kurumlarla birlikte düzenlenmesi hedeflenmiş, böylelikle Asya dilleri, edebiyatları ve kültürlerine ilgi duyan çok daha fazla sayıda araştırmacı ya da akademisyenin ortak bir çatı altında buluşturulması amaçlanmıştır.

İlk üç sempozyuma katılan 189 konuşmacının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ilk sırada %43,4 ile ev sahibi Türkiye, ikinci sırada %10,6 ile Çin ve üçüncü sırada da %9,0 ile Hindistan’ın geldiği görülmüştür. Bu nedenle sempozyumun dördüncüsünün yurt dışında yapılması hedeflenmiş, yapılan görüşmeler sonucunda Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada Üniversitesi ile ortaklaşa yapılması kararlaştırılmıştır.

Ülkelere Göre Katılımcı Sayıları

2%
ABD
3%
Almanya
4%
Avusturalya
2%
Azerbaycan
2%
Bangladeş
3%
Belarus
20%
Çin
1%
Finlandiya
2%
Güney Afrika
3%
Güney Kore
17%
Hindistan
1%
İngiltere
11%
İran
1%
İsviçre
3%
İtalya
6%
Japonya
16%
Kazakistan
2%
Malezya
1%
Moldova
2%
Pakistan
2%
Rusya
1%
Sırbistan
1%
Singapur
1%
Sri Lanka
82%
Türkiye

Yayınlarımız