ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (ADES), özellikle Doğu dilleri üzerine bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak ve akademisyenlere periyodik olarak bir araya gelme fırsatı yaratmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilmeye başlanmış ve alanında seçkin uluslararası bir sempozyum olmayı hedeflemektedir.

5 – 6 Mayıs 2011’de gerçekleştirilen ilk ADES; Dil, Edebiyat ve Kültür alanlarında yapılan yeni bilimsel araştırmaların bir araya getirilmesi, bu alanda çalışan birey ve kurumların deneyimlerinin paylaşılması ve yeni mesleki ilişiler kurulması konusunda çok verimli olmuştur. Sempozyuma 20 ülkede bulunan 50 üniversiteden 114 başvuru alınmış ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda 75 bildiri sunulmuştur.

ADES I’e gösterilen büyük ilgi üzerine, 3-4 Mayıs 2012’de ikinci ADES’in düzenlemesine karar verilmiştir. 5 ülkeden 12 üniversiteyi temsilen 30 öğretim üyesinin” Organizasyon Kurulu” ve” Danışma Kurulu” üyesi olarak görev yaptığı ADES II’nin ana teması “21. Yüzyılda Asya Dilleri Öğretimi” olarak belirlenmiş ve Çince, Hintçe, Japonca ve Urducanın yabancı dil olarak öğretilmesi yöntemleri ile öğretim sırasında karşılaşılan sorunların bilimsel bağlamda tartışılması amaçlanmıştır. Özetlerin değerlendirilmesi sonucunda yüzde 72’sini 20 farklı ülkeden (Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Çin, İngiltere, Almanya, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, Kazakistan, Malezya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Singapur, Güney Afrika, İsviçre, ABD ve Türkiye) gelen yabancıların oluşturduğu 63 katılımcının bildirileri kabul edilmiştir.

ADES II değerlendirme toplantıları sonucunda, alana yaptığı katkı ve elde ettiği büyük ilgi nedeniyle ADES’in her iki yılda bir periyodik olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

8 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ADES III organizasyonu sırasında 5 farklı ülkeden (Türkiye, Çin, Japonya, Hindistan ve Pakistan) 24 bilim insanı hakem ve Danışma Kurulu ve Organizasyon Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ana teması “Edebiyat – Kültür” olan ADES III’e 17 farklı ülkeden 55 üniversiteye bağlı 92 bilim adamı özet göndermiş ve bu özetlerden 51’i kabul edilmiştir. İlk üç sempozyuma katılan 189 katılımcının ülkelerinin analizi, ev sahibi ülke olan Türkiye’nin % 43,4 ile ilk sırada yer aldığını, ardından yüzde 10,6 ile Çin ve 9,0 ile Hindistan’ın bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, dördüncü sempozyumun yurtdışında yapılması karara bağlanmış ve karşılıklı etkileşimler Hindistan’daki bir üniversite ile işbirliği yapılmasını sağlamıştır.

ADES IV, 2 – 4 Şubat 2017 tarihleri arasında “Kültürü Anlamak” teması ile Hindistan’ın Aurangabad kentinde bulunan Dr. Babasaheb Ambedkar Üniversitesi’nde (BAMU) gerçekleştirilmiştir. 13 ülkeden (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Çin, Almanya, Hindistan, İran, Kazakistan, Malezya, Mauritius, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Amerika) gelen 157 başvuru arasından seçilen 76 bildiri ADES IV’te sunulmuştur. Dördüncü ADES, akademisyenleri Asya coğrafyasında üretilen metinler aracılığıyla kültürleri okumak ve Asya tarihi boyunca biriktirilen doğum sevinci, cenaze töreni, neşeli bir melodi ve bir yemeğin tadının metinlerdeki yansımalarını araştırmak için bir araya getirmiştir.

Asya coğrafyasına bilimsel açıdan odaklanma imkanı sağlayarak farklı disiplin, ülke ve kurumlardan akademisyenleri uluslararası düzeyde periyodik olarak bir araya getiren ADES, hem katılımcılarını hem de düzenlendiği yeri zenginleştirmektedir. Organizasyona katılan paydaşların katkıları arttıkça elde edilecek olan akademik, sosyal, kültürel ve kişiler arası faydalar da artacaktır.

 

ADES Yayınları

  1. ADES-I Bildiriler Kitabı (ISBN 987-975-6478-66-0) (http://ades.erciyes.edu.tr/ADES-I_BildirilerKitabi.pdf. )
  2. ADES-II Bildiriler Kitabı (http://ades.erciyes.edu.tr/ADES-II%20Proceeding.pdf).
  3. ADES II’de sunulan ve Hakem Kurulu tarafından seçilen bildiriler Cambridge Scholars Publishing tarafından “Studies on the Teaching of Asian Languages in the 21st Century” başlıklı bir kitap olarak ayrıca basılmıştır (http://www.cambridgescholars.com/studies-on-the-teaching-of-asian-languages-in-the-21st-century-3).
  4. ADES III Bildiriler Kitabı (ISBN: 978-975-6478-80-6). (http://ades.erciyes.edu.tr/wp-content/uploads/2016/06/ADES-III_Proceedings.pdf )
  5. ADES IV Bildiriler Kitabı Aurangabad Dr. Babasaheb Ambedkar Üniversitesi tarafından 2017 yılında Hindistan’da basılmıştır (http://ades.erciyes.edu.tr/wp-content/uploads/2016/06/ADES-IV_Proceedings-s.pdf).
  6. ADES IV’te sunulan ve Hakem Kurulu tarafından seçilen Cambridge Scholars Publishing tarafından “Understanding Culture” başlıklı bir kitap olarak ayrıca basılmıştır (http://www.cambridgescholars.com/understanding-culture-through-language-and-literature).

Yayınlar