Aissara NURZHANOVA

El Farabi University, KAZAKİSTAN

Orta Asya’da Kültürlerarası Etkileşim Ve Sufizm

Aiym. Kh. YERIMBERTOVA

KazEU named after T.Ryskulov, KAZAKİSTAN

The Linguistic Nature of the Relic (Xі) «Kutadgu Bilig» Of Yusuf Balasagun

Aleksandr KALYUTA, Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Rusça ve Türkçe’deki ‘Hayvan’ İle İlgili Deyimler

Ali Aycan KOLUKISA, Yard. Doç. Dr.

Nevşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

Japoncadaki Koşul Bağlaçlarının Türkçede “–Inca” Ya Denk Geldiği Yerler

Ali KÜÇÜKLER, Yard. Doç. Dr

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Antik Hint’te Devlet Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Üzerine Bir Başyapıt: Arthaşāstra

Ali Rıza BALAMAN, Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi, TÜRKİYE

Karşılaştırmalı Kore ve Türk Masallarına İlişkin Kimi Gözlemler

Ali TEMİZEL, Yard. Doç. Dr.

Selçuk Üniversitesi, TÜRKİYE

Esedullah Merdânî Rahîmî Ve İran’da Kaşkay Türkçesinin Öğretimine Dair Çalışmaları

Ali Volkan ERDEMİR, Yard. Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Mıshıma Yukıo’nun “Vatanseverlik” Adlı Öyküsünde Japon Toplumsal Düşünce Tarihi Öğeleri

Amir KHALILZADEH, Yrd. Doç. Dr.

Islamic Azad University, İRAN

Poetry Translation: Problematic & Inevitable, A Study Based On An Azerbaijani Original (Heydər Baba’ya Səlam) And English Translation (Hail To Haydar Baba)

Arslan TOPAKKAYA, Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Klasik Hint Felsefinden Bir Örnek: Upanişadlar

 Ayşe Nur TEKMEN, Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Öznel Kavrayış Ve Çeviri

Ayşegül ATAY, Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Japoncada “İru” ve “Aru” Eylemlerinin Yardımcı Eylem Olarak Kullanımı ve Öğretimi

Badegül CAN, Araş. Gör.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

L. N. Tolstoy’un “İnsan Ne İle Yaşar” ve “Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır” Eserlerinde İnanç Olgusu

Bahar GÜNEŞ, Yard. Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme

Beyhan ASMA, Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Türk-Rus Edebiyat İlişkisi Bağlamında Türk Ve Rus Sineması

Bülent OKAY, Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Çin İle İlgili Eserler ve Çeviri Eserlerdeki Hataların Yol Açtığı Bilgi Kirliliği

Cafer GARİPER, Yard. Doç. Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜRKİYE

19. Yüzyılda Türkçede Rus Edebiyatının Tanıtılması ve Rus Edebiyatı Tarihiyle İlgili Bilgiler

Dana KABYLBEKOVA, Öğr. Gör.

Suleyman Demirel University, KAZAKİSTAN

Language And Culture in Film Discourse

Derya H. CAN, Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Hint Edebiyatında Ramayana Destanı’nın Yeri

Didem YILMAZ

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Türk-Çin İlişkileri Kapsamında Türkiye’de Çin Dili Ve Edebiyatı’nın Önemi

Durmuş BULGUR, Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Pakistan’da Ana Dil, Milli Dil, Resmi Dil Üçlemi

Erdem ERİNÇ, Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

“Doğu’ya Dönüş”: Ekim Devrimi’ni Tanıma Aracı Olarak Avrasya İdeolojisi

Ertan M. GÖKMEN, Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Intracultural Competence Versus Intercultural Competence: A Case Study on Korean Language Educatıon as a Second Language

Feyza GÖREZ, Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Shi Ji: Lü Buwei Kayıtları Ve Lü Buwei’in Qin Yönetimine Girişi

Gaffar ÇAKMAKLI – MEHDİYEV, Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Ermenice Ural-Altay Dili Mi, Yoksa Hint-Avrupa Dili Mi?

Gamze ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus Edebiyatında “Satirikon” Dergisi Dönemi

Gonca ÜNAL CHİANG, Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Çin’de Ayak Bağlama Geleneği “Bir Çift Küçük Ayak; Bir Kap Gözyaşı”

Gonca VAROĞLU, Araş. Gör.

Nevşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

Japoncada “気 Ki” Sözcüğünü Temel Alan Deyimlerdeki Ön Adlarda Görülen Metaforik Kullanımlar

Japonca Rehberlerinin Ve Japonca Rehber Adaylarının Japon Yazısına Bakışı

Gülhanım TAŞKIRAN, Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Çince Öğretiminde Dil Kültür İlişkisi

Gülseren HALICI, Yard. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Mirza Galib: Türk Asıllı Urdu Şairi

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Türk Dil Kurumu, TÜRKİYE

Japonyada “Yazı Ve Konuşma Dilinin Birleştirme Hareketi” İle Türkiye’de “Dilde Sadeleşme Çalışmaları”na Genel Bakış

Gürhan KIRİLEN, Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Lozan Barışı’nın Çin’deki Yankıları: Çinli Müslümanların TBMM’ye Gönderdiği Kutlama Mesajı

Hadi BAK

Kafkas Üniversitesi, TÜRKİYE

Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme

Haluk Okan AKBAY, Yard. Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

JF Standard Ve Kuramsal Çerçevesi

Hao LAN, Prof.

Tianjin Normal University, ÇİN

The Displacement Of The Popular and the Classic in China Before 1916 — Doyle, Haggard, And Verne in Modern China

Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ, Yard. Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkiye’de Kore Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Tercüme, Eğitim Faaliyetleri ve Sorunlar

Heidemarie SALEVSKY, Prof. Dr.

Okan Üniversitesi, TÜRKİYE

Power, Culture And Literary Translation (Chingiz Aitmatov as a Case in Point)

 Hülya ARSLAN, Yard. Doç. Dr.

Okan Üniversitesi, TÜRKİYE

Kültürlerarası Diyalog Rus Dilinde Türkçe Kökenli Soyadları

İnci İnce ERDOĞDU, Yard. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Çin’de Yalnızca Kadınların Kullandığı Yazı Nüzi (女字)

İlsiyar RAMEEVA, Yard. Doç. Dr.

Okan Üniversitesi, TÜRKİYE

«Türk Yurdu» Dergisinde Rus Edebiyatından Çeviriler Ve Rus Materyalleri

Ivan PAVLII

Bakü Slav Üniversitesi, AZERBAYCAN

20. Yüzyıl Rus Çocuk Şiirlerinin Azerice Çevirileri

Liu JUN, Öğr. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Çince Öğretiminde Dil Kültür İlişkisi

Marianna BOGDAN, Öğr. Gör.

Komrat Devlet Üniversitesi, MOLDOVA

Rusça’daki Önekli Fiillerin Türkçe’deki Karşılıklarla Öğretim Amaçlı Karşıtsal Çözümlenmesi

Ming Hua XING

Okan Üniversitesi, TÜRKİYE

Difficulties And Complexities In Translation of “Yanzhi”, Classical Chinese Short Story By Pu Songling

MinJi YANG, Öğr. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkler ve Koreliler’de Gök – Tanrı İnancı

Mohammed J. SHAFI

University of Hyderabad, HİNDİSTAN

Urdu Language Newspapers: A Study In Language Policies, Vocabulary and English Hegemony

Nuray AKDEMİR

Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Modern Japon Edebiyatının Doğuşu Ve Hıristiyan Japon Yazarlar

Nuray PAMUK, Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Çin Yemek Kültürü

Nurcan TÜRKER, Öğr. Gör.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Konfuçyüs’ün Örnek Evlat (Xiao) İlkesi

Nurdauletova Bibaisha ILYASOVNA, Prof. Dr.

Caspian State University of Technology and Engineering, KAZAKİSTAN

Hoca Ahmet Şiirlerinde “Gerçek İnsan” Kavramı ve Ozanlar Şiiri

Nursulu İMASHOVA, Doç. Dr.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Bağımsızlık Dönemi Kazakistan Ve Türkiye Arasındaki Edebi İlişkiler

Pengfei CHEN, Doç. Dr.

Tianjin Normal University, ÇİN

The Typological Difference Of Case Between Chinese And Turkish

Pınar AKDOĞAN, Yard. Doç. Dr

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Japonca Ve Türkçe Diyaloglarda Görülen Özür İfadeleri

Pınar ALTUNDAĞ, Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Dil ve Kültür Bağlamında Yabancı Dil Olarak Korece Öğretimi

Rahiya UMİRBEKOVA

Hacı Ahmet Yesevi Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Kazakların Kutlama Gelenekleri

Raya K. ZHUMAGAZINA

KazEU named after T.Ryskulov, KAZAKİSTAN

The Language of Kazakh Newspapers and Commonsocial Factors

Reyhan ÇELİK, Yard. Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Ayn Rand’ın “Yaşamak İstiyorum” Romanında Anlatı Sanatı

Sainath Vithal CHAPLE

University of Hyderabad, HİNDİSTAN

National Language Policy In India

Saleem MOHIUDDIN, Doç. Dr.

Shri Shivaji College, HİNDİSTAN

Urdu: A Language, A Culture (An Indian Perspective)

Sevil ÇETİR

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

“Ve Durgun Akardı Don”Adlı Şolohov’un Ünlü Eserindeki Kazak Teması, Tarihi Ve Sosyolojik Dönem

Sevinç ÜÇGÜL, Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Asya Realitesi Ve Onun Diğer Dillere Çeviri Problemleri: Çeviride Çevrilemeyenler/Realitenin Aktarım Sorunları (C. Aytmatov’un “Selvi Boylum Al Yazmalım” Örneğinde)

Shuzhen LI

Fatih Üniversitesi, TÜRKİYE

İkinci Dil Olarak Türkiye’de Çince Öğretim Değerlendirmesi

Suhail Ahmad FAROOQI, Dr.

Jamia Millia Islamia, HİNDİSTAN

Role Of Cultural Ethos in Translating Urdu Fiction into English With Special Reference To Khwabon Ka Sawera By Abdussamad Translated under the Title Dawn of Dreams By Mahr Afshan Farooqi

Susheela THOMAS, Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Similarities in the Proverbs of Turkish and Some Indian Languages

Şengül DEMİREL, Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Hindistan’da “Sati Geleneği”

Şeyma NALBANT, Araş. Gör.

Nevşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

19. Yüzyıl Başları Japonya’da Düşünce Dünyası ve Siyaset – Aızawa Seıshısaı’ın “Shınron”u Üzerine

Tsuyoshi SUGIYAMA, Dr.

Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Japonca Rehberlerinin Ve Japonca Rehber Adaylarının Japon Yazısına Bakışı

Xiaoai YANG, Prof. Dr.

Fatih Üniversitesi, TÜRKİYE

Northwest Normal University, ÇİN

Chinese Ancient Literature in the Context of the Civilızation of Li and Yue

Yingjie WANG, Prof.

Dalian Nationalities University, ÇİN

Cultural And Psychological Backgrounds Of Greetings

Zhanar BAİTELİYEVA, Yard. Doç. Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi,KAZAKİSTAN

Kazak Dilbilimi Paradigmasında Etnolinguistiğin Gelişmesi

Zhaoyi MENG, Prof.

Tianjin Normal University, ÇİN

Orhan Pamuk in China

Zubaida SHADKAM, Doç. Dr.

El-farabi Kazak Milli Üniversitesi, KAZAKİSTAN

Orta Asya Ülkelerinde Kültürlerarası İletişim Dili Sorunu